Downloads

Op zoek naar brochures, schoolgidsen of regelingen? Hier vind je deze documenten en andere downloads voor het vmbo en mbo. De studiegidsen en examenplannen van de mbo-opleidingen vind je op de pagina 'studiegidsen'.
Mbo

Mbo gids

Mbo gids 2022-2023 download

Brochures

Brochure 2022-2023 download

Overeenkomsten en reglementen

Beroepspraktijkovereenkomst download
Addendum Bpv-overeenkomst download
Algemene voorwaarden bpv-overeenkomst download
Wijzigingsblad bpv-overeenkomst download
Practical training agreement (bpv) EN download
Studentenstatuut download
Intern reglement download
Onderwijsovereenkomst download
Reglement commissie van beroep voor de examens download
Examenreglement 2022 - 2023 download
Derdenmachtiging wettelijk cursusgeld bbl-opleiding download

Aanvragen

Aanvraag extra herkansing download
Verzoek vrijstellingen download

Bezwaar

Bezwaar en beroep examen download
Vmbo

Vmbo schoolgids

Schoolgids 2021-2022 download
Schoolgids 2022-2023 download

Examenreglement

Examenreglement 2021 - 2023 download
Examenreglement 2022 - 2024 download
Examenboekje vmbo 2022 - 2023 download

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

Vmbo BB PTA 2022 - 2024 download
Vmbo BB PTA 2021 - 2023 download
Vmbo GL PTA 2022 - 2024 download
Vmbo GL PTA 2021 - 2023 download
Vmbo KB PTA 2022 - 2024 download
Vmbo KB PTA 2021 - 2023 download

Reglementen

Reglement commissie van beroep voor de examens download

Brochure

Vmbo brochure download
Algemeen

Klachten

Klachtenprocedure download
Klachtenregeling download

Overig

Regeling vertrouwenspersoon download
Regeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen download