Downloads

Op zoek naar brochures, schoolgidsen of regelingen? Hier vind je deze documenten en andere downloads voor het vmbo en mbo. De studiegidsen en examenplannen van de mbo-opleidingen vind je op de pagina 'studiegidsen'.
Mbo

Mbo gids

Mbo gids 2022-2023 download

Brochures

Brochure 2022-2023 download

Overeenkomsten en reglementen

Addendum Bpv-overeenkomst download
Algemene voorwaarden bpv-overeenkomst download
Beroepspraktijkovereenkomst download
Bindend studieadvies download
Derdenmachtiging wettelijk cursusgeld bbl-opleiding download
Examenreglement 2022 - 2023 download
Intern reglement download
Onderwijsovereenkomst download
Practical training agreement (bpv) EN download
Reglement commissie van beroep voor de examens download
Studentenstatuut download
Wijzigingsblad bpv-overeenkomst download

Aanvragen

Aanvraag extra herkansing download
Verzoek vrijstellingen download
Aanvagen tegemoetkoming in de noodzakelijke studiekosten - MBO-Studentenfonds download

Bezwaar

Bezwaar en beroep examen download
Vmbo

Vmbo schoolgids

Schoolgids 2021-2022 download
Schoolgids 2022-2023 download
Schoolgids 2023 - 2024 download

Examenreglement

Examenreglement 2021 - 2023 download
Examenreglement 2022 - 2024 download
Examenboekje vmbo 2022 - 2023 download

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

Vmbo BB PTA 2022 - 2024 download
Vmbo BB PTA 2021 - 2023 download
Vmbo GL PTA 2022 - 2024 download
Vmbo GL PTA 2021 - 2023 download
Vmbo KB PTA 2022 - 2024 download
Vmbo KB PTA 2021 - 2023 download

Reglementen

Reglement commissie van beroep voor de examens download
Intern reglement download
Verzuimbeleid 2022 download

Brochure

Vmbo brochure 2023 download
Algemeen

Klachten

Klachtenprocedure download
Klachtenregeling download

Overig

Regeling vertrouwenspersoon download
Regeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen download