STC

Over STC

STC is dé opleider in en om de haven voor iedereen. STC is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam. 

Onze opleidingen
Wij verzorgen aantrekkelijke en op de praktijk gerichte vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen. Daarnaast richten we ons op het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van consultancy trajecten in binnen- en buitenland. Met ruim 4000 leerlingen en studenten zijn we de grootste opleider van Nederland op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek.

Innovatie en duurzaamheid
De sectoren waarvoor we opleiden zijn sterk in ontwikkeling. Digitalisering, data-analyse, robotica en duurzaamheid zijn enkele belangrijke thema’s. Door samenwerking en eigen kennisontwikkeling willen we onze bijdrage leveren aan deze vooruitgang. Zo bouwen we het meest innovatieve en duurzame opleidingsschip voor de binnenvaart, onderzoeken we met TNO en belangrijke logistieke bedrijven de relatie tussen robots en mensen in de logistiek. Bij procestechniek hebben we speciale programma’s ontwikkeld voor waterstof, hernieuwbare energie en een uitstroomprofiel voor windmolen onderhoudstechnici.

Samen met bedrijven en sectoren
We hechten groot belang aan onze structurele verbinding met het bedrijfsleven. Niet alleen spelen bedrijven een belangrijke rol bij de beroepspraktijkvorming (BPV). Ook hebben bedrijven zitting in de Raad van Advies, de Bedrijfstakcommissies en de Toetsvaststellingscommissies.

Bedrijfstakcommissies
De bedrijfstakcommissies zijn belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud, veranderingen, vernieuwingen en behoeften van de opleidingen van de desbetreffende Bedrijfstak. STC kent de volgende bedrijfstakcommissies:

 • Havens
 • Luchtvaart
 • Wegtransport
 • Logistiek
 • Railvervoer
 • Rijn- en binnenvaart
 • Scheeps- en jachtbouw
 • Waterbouw en baggerbedrijf
 • Zeevaart
 • Zeevisvaart
 • Procesindustrie

Werken bij

Het STC is als onderwijsinstelling een begrip in de wereld van scheepvaart, transport, logistiek en de procesindustrie. Iedereen, van jong tot oud, is bij ons welkom voor een opleiding of training. Docenten met specifieke vakkennis spelen een belangrijk rol in het studiesucces. Met ruim 800 collega’s werken we elke dag met passie samen aan het maken van aantrekkelijk onderwijs.

Naar onze vacaturesite

 

Projecten

Het STC is actief deelnemer of initiator van een aantal Europese kennisprojecten. Op deze wijze zijn we betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige beroepsvereisten en de ontwikkeling van onderwijs hiervoor.

Bekijk een overzicht van alle projecten

 

Onze organisatiestructuur

Het College van Bestuur van STC Group bestaat uit:

STC - College van bestuur - Petra van Lange      Petra van Lange

 

 

 

 

 

 

STC - College van bestuur - Sven Tump      Sven Tump

 

 

 

 

Samenstelling

De Raad van Toezicht van STC bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Burgemeester Gemeente Delft), voorzitter
 • de heer J.B. Schutrops (Koninklijke Vopak)
 • de heer V. Salet (HyCC)
 • mevrouw M. Vogelzang (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • de heer K. Kerssemakers (Anthony Veder)

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. (Her-)benoeming vindt plaats op basis van coöptatie aan de hand van een daartoe opgesteld profiel. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Taak

De Raad van Advies staat het College van Bestuur van STC, dan wel de Raad van Toezicht terzijde met gevraagd en ongevraagd advies ter zake van aangelegenheden betreffende het gesubsidieerde onderwijs.

Samenstelling

 • de heer V. Salet, voorzitter (HyCC)
 • de heer M.T.J.J. van den Broek (Nautilus International)
 • de heer J.A. van Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions)
 • de heer J. Mathôt (Damen Shipyards Gorinchem)
 • mevrouw J. Hofman (Baggerbedrijf De Boer)
 • mevrouw A. Koster (Deltalinqs)
 • de heer F. Langerak (La Gro Geelkerken)
 • de heer T. van de Lindeloof (Nobian)