STC

Extra informatie

Over de opleiding

Datum en tijd: op afspraak

Ben je benieuwd naar ons STC vmbo college? Kom dan langs voor een individuele rondleiding door de school. Mail of bel ons en we plannen ze snel mogelijk een afspraak in.

Locatie Lloydstraat 35:
servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Of bel 088 – 318 71 00


Locatie Anthony Fokkerweg 4: 
servicecentrum-af@stc-r.nl
Of bel 088 – 318 70 30

Het STC vmbo college is een kleinschalig vmbo met 523 leerlingen, verdeeld over twee mooie locaties in Rotterdam. Aan de ene kant van de Maas een modern gebouw op Zuid, middenin het havengebied en aan de andere kant van de Maas een statig pand in Noord aan de Lloydstraat 35. Beide locaties geven dezelfde lessen, hebben enthousiaste docenten, een fijne kantine voor pauzes en op beide locaties geven wij in een rustige en veilige omgeving een combinatie van theorie- en praktijklessen. 

We onderscheiden ons in het brede lesaanbod, variërend van techniek tot zorg en van scheepvaart tot logistiek. Daarnaast komen onze docenten uit deze vakgebieden. Ze hebben een passie voor het werken in en om de haven. Zij weten hoe het is om een baan aan de wal te hebben, aan boord te werken, op kantoor van alles te regelen of goederen te vervoeren over de weg of over het water. Zo kunnen wij lessen aanbieden die aansluiten op verschillende (toekomstige) beroepen. 

Met de waarden aandacht, trots, vakmanschap, verbondenheid en zelfstandigheid geven we jou mee wat je nodig hebt om stevig in de maatschappij te kunnen staan. 

Een diploma van het STC vmbo college staat niet alleen voor kwaliteit, vakmanschap en een soepele overgang naar het STC mbo maar ook voor een overstap naar alle andere mbo’s in Nederland.
 

Het eerste leerjaar staat in het teken van verkennen en kennismaken. Het verkennen van de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, mens & maatschappij en Duits (kader/gl niveau) En het kennismaken met de school, de docenten en je klasgenoten. 

Onze school biedt jou inspirerende lessen waarin je wordt uitgedaagd en je eigen talenten kan ontwikkelen. Er wordt waar mogelijk een link naar de praktijk gemaakt. Bij NaSk (natuur- en scheikunde) leer je bijvoorbeeld over verschillende soorten brandstoffen en grondstoffen en waar je op moet letten als er producten worden vervoerd over weg, water, spoor of door de lucht. Je volgt in de eerste twee jaar van je opleiding naast algemene vakken, het praktijkvak Junior Maritiem, waarbij vele vaardigheden worden aangeleerd zoals samenwerken, planmatig werken, reflecteren, waarbij vooral praktische opdrachten in samenwerking met andere vakken worden aangeboden. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de Rotterdamse haven als startpunt voor de veelal ook technische opdrachten. 

Naast de persoonlijke vaardigheden leer je ook nieuwe technologieën kennen en inzetten. Daarnaast krijg je de algemene techniek- en technologielessen en het vak verzorging, waarin je zelf recepten schrijft, bestellingen plaatst en gezellig met elkaar gaat koken.
 

Haven en vervoer

Ben jij een echte regelaar en wil jij in de haven op kantoor werken? Of droom je van een baan als treinmachinist, vrachtwagenchauffeur of stoere havenwerker? Dan is deze vakrichting in de bovenbouw van het STC vmbo college echt iets voor jou.
> Meer informatie.

Rijn-, kust- en binnenvaart

Droom jij van een baan aan boord van een schip? Word jij later kapitein van een cruiseschip of van een containerschip? Dan kies je in de bovenbouw van het STC vmbo college voor de vakrichting Rijn-, kust- en binnenvaart. Natuurlijk ga je dan ook mee aan boord van een van onze opleidingsschepen. 
> Meer informatie.

Wegtransport en logistiek

Wil je later vrachtwagenchauffeur worden? Droom jij van een baan als treinmachinist of word jij straks de baas van een groot magazijn? Dan kies je voor de vmbo-vakrichting Wegtransport en Logistiek.
> Meer informatie.

Scheeps- en jachtbouw

Ben je creatief, houd je van techniek en droom je ervan zelf een boot te ontwerpen? Dan is de vakrichting Scheeps- en jachtbouw van het STC vmbo college dé vakrichting voor jou. En heb je na het vmbo de smaak helemaal te pakken, dan kun je moeiteloos doorstromen naar de Scheeps- en jachtbouwopleiding op ons mbo.
> Meer informatie.

Wij willen je bij ons de kans geven om het beste uit jezelf te halen. Daarbij is soms een extra steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt. Of omdat het thuis even niet lekker loopt. We hebben een begeleidingsteam dat altijd klaar staat om een oplossing te zoeken die bij jou past. Om jou zo goed mogelijk de kans te geven te bereiken wat jij wil. Ons begeleidingsteam bestaat uit de volgende onderdelen:

Eerstelijnsbegeleiding
Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. Hij of zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. Zijn er twijfels over de ontwikkeling van een leerling, dan kan de mentor contact opnemen met het begeleidingsteam. De mentor organiseert infoavonden voor ouders.

Tweedelijnsbegeleiding
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om de opleiding af te kunnen maken. Deze begeleiding noemen wij tweedelijnsbegeleiding. Ons begeleidingsteam bestaat uit interne begeleiders,schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders voor passend onderwijs. Bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken wordt de situatie besproken in het begeleidingsteam. Dit team bestaat uit externe deskundigen zoals een orthopedagoog en een leerplichtambtenaar.

LWOO
Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen gebruik maken van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit geldt voor leerlingen die daar een officiële indicatie voor hebben gekregen.

Dyslexie
Tijdens het intakegesprek maken we afspraken met leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring. Daarbij zijn de individuele behoeftes van uw zoon of dochter en de mogelijkheden van de locatie leidend. Ons doel is om de leerling zo zelfredzaam mogelijk te maken en te houden. Naast de standaardfaciliteiten als extra tijd bij toetsen en een groter lettertype is er op belangrijke momenten ondersteuning van computerexamensysteem Facet, Cito of het voorleesprogramma ClaroRead. In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Indien nodig wordt een leerling doorverwezen voor een verder dyslexieonderzoek. Als er in leerjaar 2, 3 of aan het begin van leerjaar 4 bij een leerling een vermoeden van dyslexie ontstaat, kan de leerling aangemeld worden bij het begeleidingsteam en wordt er een individueel screeningstraject ingezet.

Preventie
Op onze school hebben we voor leerlingen passende begeleiding. Deze sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zo hebben onze mentoren maar ook docenten de taak vroegtijdig problemen te signaleren, kan er bij signalen vanuit school contact op worden genomen met ouders en heeft ook de leerling de mogelijkheid zelf hulp te vragen. Begeleiding kan dus ingezet worden op initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij de leerling.

Pestpreventie I Vertrouwenspersonen

De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school. Zij wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt. Daarnaast zijn preventie, monitoren en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.

Anti-pestcoördinator
Wij hebben op beide locaties een anti-pestcoördinator aangesteld. Soms zijn er problemen waarover leerlingen moeilijk kunnen spreken. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie ze kunnen praten. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om te luisteren. Daarbij kan de vertrouwenspersoon samen met een leerling zoeken naar oplossingen of advies geven voor verdere hulp. Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. De inhoud van de gesprekken tussen leerlingen en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.

Begeleiding op maat

Je ouders kunnen ook voordat je aan de opleiding begint al een afspraak maken om te praten over de mogelijkheden.

Na het vmbo van STC kun je alle kanten op. Natuurlijk ben je goed voorbereid op een van onze STC mbo-opleidingen of andere technische of administratieve mbo-opleidingen. Uiteindelijk kun je met je vmbo-diploma op elke mbo-opleiding terecht.

Kinderen krijgen op de basisschool naast het niveau advies soms ook een advies Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Leerlingen moeten daarvoor aan bepaalde criteria voldoen waaronder in elk geval een bepaalde mate van achterstand op begrijpend lezen of rekenen. Zowel op de basisschool als bij ons wordt gekeken of ze voor deze ondersteuning in aanmerking komen.  

Onze insteek bij alle leerlingen is “gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet". Voor de leerlingen is er geen zichtbaar verschil tussen leerlingen met LWOO en zonder. In eerste instantie krijgen de leerlingen gewoon hulp tijdens de reguliere lessen. Wij weten welke kinderen welke achterstanden hebben en houden daar tijdens de les rekening mee. Daarnaast krijgen de leerlingen 2x in de week een flexuur van het vak aangeboden waar ze moeite mee hebben.

Voor de extra ondersteuning met rekenen en taal gebruiken we een adaptief computerprogramma waarmee ze extra kunnen oefenen en gemiste lesstof van de basisschool kunnen inhalen. Voor sommigen is dit al voldoende. Mocht de ondersteuning in het normale rooster toch onvoldoende blijken dan zijn meerdere aanvullingsmogelijkheden beschikbaar, we vertellen hier in een persoonlijk gesprek graag meer over.

We vinden het ook belangrijk aandacht te geven aan het lage zelfvertrouwen wat we vaak zien bij deze kinderen. Zij merken vaak al lang dat het lastig gaat op de basisschool.  Wij zien gelukkig dat ze al opleven als zij bij ons in een klas komen met leerlingen op hun eigen niveau. Ze krijgen voor hen passende lesmethodes en er zijn door de verschillende praktijkvakken veel meer mogelijkheden om uit te blinken. We hebben al heel wat leerlingen trots horen vertellen dat ze nu heel goed in rekenen zijn.

 

Onderbouw

Het eerste en tweede schooljaar van het vmbo noemen we onderbouw. De meeste vakken die je krijgt, zijn op elke school in Nederland hetzelfde. We maken het wel bijzonder, omdat we zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden uit bijvoorbeeld de scheepvaart, goederenvervoer of de haven gebruiken in de lessen. Bij Technologie en Toepassing krijg je bijvoorbeeld uitleg over vaarwegen als je aan het varen bent op ons oefenschip. Bij de exacte vakken onderzoek je het effect van verschillende soorten brandstof op het dieren- en plantenleven in het water. En bij Technologie & Vakmanschap leer je heel veel practische vaardigheden zoals lassen en metaalbewerken.

Bovenbouw

Het derde en vierde schooljaar van het vmbo wordt de bovenbouw genoemd. Op ons vmbo krijgen alle leerlingen les binnen het profiel Maritiem en Techniek. Dit profiel is gericht op beroepen in de haven, scheepvaart, transport en procesindustrie. Het STC vmbo college is de enige school in Rotterdam en omgeving met het profiel Maritiem en Techniek. Je kiest aan het einde van het tweede jaar een van de vier vakrichtingen die bij het kopje hieronder worden toegelicht.

Het STC vmbo beschikt over een Flexklas. De Flexklas is bedoeld voor leerlingen met een vso-ondersteuningsbehoefte die vanuit groep 8 de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (vo). Met een ‘overstap’ naar de Flexklas wordt verwacht dat de leerling sneller en beter aanhaakt of aangehaakt blijft in het voortgezet onderwijs. Het doel is om leerlingen in maximaal twee jaar tijd door te laten stromen naar het voortgezet  onderwijs of ze met een duidelijker beeld van de gewenste ondersteuning uit te laten stromen naar het voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Voor meer informatie over de Flexklas kunt u contact opnemen met locatie Anthony Fokkerweg.

Praktische informatie

Om aan te melden voor het vmbo ga je naar onze speciale aanmeldpagina.

Ons vmbo volgt De OverstapRoute van de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten. Ook als je niet uit de buurt van Rotterdam komt ben je welkom en zorgen we er samen voor een goed inschrijfproces.

De vervolgstappen na de voorlopige aanmelding zijn:

  1. De brief met de aanmeldcode die je van de basisschool krijgt naar ons doorsturen
  2. Wij bekijken de gegevens die we van de basisschool krijgen
  3. We nodigen jullie uit voor een intakegesprek als er zaken te bespreken zijn
  4. Uitslag of je wel of niet bij ons kunt beginnen

In iedere stap krijg je van ons uitgebreide informatie over de vervolgstappen.

Als we meer aanmeldingen hebben dan we op school kunnen plaatsen krijgen de leerlingen die al een broer en/of zus op school hebben voorrang.

Als je nu al op het voortgezet onderwijs zit kun je ook overstappen naar onze school. In het 1e, 2e en 3e leerjaar kun je als zij-instromer bij ons terecht. Bij voorkeur start je dan aan het begin van het nieuwe schooljaar omdat dan de aansluiting met de lesstof en de klas het soepelst verloopt. We nemen je aanmelding ook in behandeling als je in de loop van het schooljaar bij ons aanklopt.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor jou om over te stappen. Omdat je toch een ander beroep wilt later, omdat het niveau waar je zit niet goed past, of je voelt je bijvoorbeeld niet meer op je plek op je huidige school. We kijken samen met jou, je ouders en/of verzorgers of we een situatie kunnen creëren waardoor je een grote kans van slagen hebt bij ons op school.

Wat zijn de stappen als je je voor de zij instroom bij ons aanmeldt?:

  1. We kijken of er in jouw leerjaar op jouw niveau nog plaatsen zijn.
  2. We vragen je gegevens op bij je huidige school
  3. We nodigen jou en je ouders uit voor een intakegesprek.
  4. Je krijgt  te horen of je bij ons kunt beginnen

Meer weten?
STC vmbo college Lloydstraat 35, Rotterdam (Centrum/West) via 010 – 44 86 000
STC vmbo college Anthony Fokkerweg, Rotterdam (Waalhaven/Zuid) via 010 – 42 90 266

 

De vakanties voor leerlingen op het vmbo zijn te vinden op de pagina vakantieplanning.

Basisrooster

Lestijden:

1e lesuur 08.30 - 09.20

2e lesuur 09.20 - 10.10

PAUZE 10.10 - 10.25

3e lesuur 10.25 - 11.15

4e lesuur 11.15 - 12.05

PAUZE 12.05 - 12.40

5e lesuur 12.40 - 13.30

6e lesuur 13.30 - 14.20

PAUZE 14.20 - 14.35

7e lesuur 14.35 - 15.25

8e lesuur 15.25 - 16.15

 

Op de hoogte blijven via Magister

We maken gebruik van het administratie- en communicatiesysteem Magister. Het basisrooster en het dagrooster kunnen je ouders via Magister inzien.

Ook ziekmeldingen, communicatie met de school en je cijfers lopen via Magister. Je ouders kunnen op ieder moment van de dag via Magister de resultaten bekijken. Aan het begin van het schooljaar ontvangen zij een gebruikersnaam en wachtwoord.

Schoolboeken zijn gratis

Je schoolboeken zijn gratis. Je ouders kunnen ze online bestellen bij de leverancier, Van Dijk, via www.vandijk.nl onder STC vmbo. Als je tussentijds instroomt moet je dezelfde boeken en readers bestellen die andere leerlingen al eerder hebben ontvangen.

Geen vrijwillige ouderbijdrage

Het STC vmbo vraagt in geen enkel leerjaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. Alle gemaakte onkosten betalen we uit de onderwijsgelden. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen op onze school.

De schoolgids en andere belangrijke documenten vind je bij downloads.