STC

Recente berichtgeving in de media

20 januari 2023

Recente berichtgeving in de media

Onlangs verscheen er verschillende berichtgeving in de media rondom drugscriminaliteit in de haven. Hierin wordt gesuggereerd dat drugsorganisaties jeugd naar havenscholen sturen.

Drugsorganisaties sturen jeugd naar havenschool

Hierover willen wij het volgende kwijt:

Er zijn bij het STC geen gevallen bekend waarbij studenten specifiek naar het STC worden gestuurd door (drugs-)criminelen.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft het STC van betrokken instanties signalen gekregen over twee studenten (inmiddels oud-studenten) die betrokken waren bij criminele activiteiten in de haven. Wij hebben daarop -in samenwerking met de instanties- actie ondernomen en blijven alert op dit thema.

STC Group leidt studenten op voor verschillende beroepen in de haven. Wij zijn ons goed bewust van de problematiek die speelt in de haven op het gebied van criminaliteit en het risico op ondermijning. Onze studenten maken wij op verschillende manieren weerbaar hiertegen, dit is een belangrijke prioriteit in onze lesprogramma’s.

Zo volgen al onze bol-studenten (beroepsopleidende leerweg) en bbl-studenten (beroepsbegeleidende leerweg) een weerbaarheidstraining die wij geven in samenwerking met Deltalinqs, de Politie Rotterdam en de Zeehavenpolitie. De bol-studenten krijgen een gerichte training voordat zij op stage gaan, en de bbl-studenten (die vanaf het begin van hun studie bij een werkgever starten) krijgen in de eerste studieperiode tijdens ‘de week van de veiligheid’ een gerichte training aangeboden. In deze training komen onderwerpen aan bod als ‘hoe biedt je weerstand tegen groepsdruk’ en worden casussen uit de praktijk behandeld. Er wordt ook geoefend met behulp van rollenspellen, hiervoor is een officier van justitie aanwezig en medewerkers vanuit de politie.

Onze studenten krijgen op meerdere momenten tijdens hun studie voorlichting en training, zo komt weerbaarheid gericht op ondermijning als onderwerp ook terug bij het vak burgerschap en bij loopbaanoriëntatie.

Ook bezoekt de ‘reizende container’ van Deltalinqs onze studenten op de STC-locaties. Met behulp van Virtual Reality wordt in deze containers voorlichting gegeven, het onderwerp ondermijning komt hier aan bod.

Neem bij vragen contact met ons op.

U kunt hiervoor Esther Ouwens, communicatieadviseur, benaderen via e.g.t.ouwens.nagell@stc-r.nl of 088-3186446.

Ook interessant