10 oktober 2022

Green Technology Campus

Duurzame energie gaat verder dan de chemiesector alleen. Daarom werd er onder studenten van het college Procestechniek & Maintenance de prijsvraag uitgezet ‘verzin een nieuwe naam voor de Campus Groene Chemie’ die meer de lading van de campus dekt. Zo is de technologie achter zonne- en windenergie, waterkracht en geothermie ook onderdeel van de campus.

Inmiddels afgestudeerd student operationele techniek Patrick van Ham bracht de winnende naam in: de Green Technology Campus. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Een ontwerper is voor de campus aan de slag gegaan om een fris en duurzaam logo te ontwerpen. We zijn blij en trots op het resultaat.

 

 

Keuzedelen
De Green Technology Campus en het college Procestechniek & Maintenance hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Aan het eind van vorig schooljaar ontvingen honderd studenten van de Green Technology Campus hun certificaat voor de keuzedelen Onderhoud aan windturbines, Renewable energie of Waterstoftechnologie. De twee laatst genoemde keuzedelen worden ook aangeboden aan bedrijven voor om- en bijscholing via STC Training & consultancy.

Skills voor de toekomst
STC-practor Energietransitie Yme Dikkerboom heeft afgelopen schooljaar een deskstudy en veldwerk verricht naar nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen in het proces en maintenance vakgebied. Welke impact heeft de energietransitie op het beroep? Welke huidige rol speelt smart industry en wat kunnen we verwachten in de toekomst? De uitkomsten uit de deskstudy zijn getoetst aan het beroepenveld. Werkgevers hebben aangeven welke ontwikkelingen zij als het meest urgent zien. Met deze kennis in handen heeft Yme in het onderzoek uiteengezet wat de gevolgen zijn voor het beroep en daarmee ook het onderwijs. Welke (technische) skills en vaardigheden moeten de campusstudenten beheersen om hun beroep uit te kunnen blijven voeren in een wereld in transitie? Zijn conclusies en aanbevelingen zijn terug te lezen in het rapport: ‘Skills voor de toekomst: Trends en ontwikkelingen in banen voor operators en onderhoudstechnici voor de komende tien jaar in de procesindustrie’.

Campusruimte
Verder krijgt de campus ook fysiek vorm. Binnen de locatie Brielle wordt een campusruimte ingericht waar studenten van de verschillende keuzedelen aan de slag gaan met praktijkonderwijs, experimenten kunnen doen en rekenen met real life data uit een windmolen. De ruimte moet een inspirerende labuitstraling krijgen voor onze studenten, maar ook voor bedrijfsleven en scholieren. Begin 2023 moet de campusruimte klaar zijn.

Meer info: Yme Dikkerboom (practor Energietransitie) en Daniëlle Stok (projectleider)