STC

Maasbracht

Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht

Voor de start per september 2024 zijn onvoldoende studenten aangemeld. Daarom is besloten geen nieuw eerste jaar te starten na de zomervakantie van 2024.

Vragen hierover kunnen per mail gesteld worden aan de heer Roelofs: m.m.w.roelofs@stc-r.nl. Voor huidige studenten gaat het tweede leerjaar wel van start per september op deze locatie.

In het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht biedt het STC, in samenwerking met het Vista College,twee mbo-opleidingen gericht op de binnenvaart aan, matroos en schipper binnenvaart. Het gaat om zogenaamde bbl-trajecten, waarbij werken in de praktijk wordt gecombineerd met het volgen van een mbo-opleiding.

De lesruimte in het museum geldt als hoofdlocatie voor het onderwijs. Voor praktijkonderwijs wordt aangeboden bij bedrijven uit Maasbracht en omstreken. Eventuele noodzakelijke technische en/of vakspecifieke vaardigheidstrainingen vinden mogelijk ook buiten de regio plaats.