10 februari 2023

STC Group ondertekent AanDeBak-garantie

Mede dankzij de ondertekening van STC Group van de AanDeBak-garantie hebben duizend jongeren van Rotterdam-Zuid de komende tien jaar een baangarantie. Samen met Deltalinqs, Techniek College Rotterdam en het NPRZ werd vorige week een convenant getekend om de afspraken hierover te bekrachtigen.

De studenten die in aanmerking komen wonen op Rotterdam-Zuid en volgen een opleiding bij het STC of Techniek College Rotterdam. Met hun diploma en de AanDeBak-garantie zijn zij zeker van een baan én van een carrière. De haven is namelijk de Silicon Valley van Rotterdam.

Baangarantie
Ook de komende tien jaar biedt Deltalinqs in totaal duizend AanDeBak-garanties aan jongeren op Rotterdam Zuid. Dit betekent gegarandeerd werken in de haven van Rotterdam als procesoperator, operationeel technicus of als monteur in de elektrotechniek of werktuigbouw.

De haven heeft de toekomst
Deltalinqs is de eerste organisatie met AanDeBak-garanties. De samenwerking dateert al van 2012. Ruim zevenhonderd bedrijven in veertien verschillende sectoren zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven. Voorzitter Victor van der Chijs ondertekende het convenant: ‘Werken in de haven is fantastisch en biedt volop kansen. Toonaangevende bedrijven blijven investeren in de meest moderne innovaties. De ontwikkelingen gaan snel, vakmensen zijn hard nodig en de verdiensten zijn goed. Er is toekomst in de haven. Dat willen we laten zien met deze samenwerking.’

Studenten motiveren
Frits Gronsveld, voorzitter College van Bestuur van STC Group en Marc Meijer, directeur van Techniek College Rotterdam zetten ook hun handtekening. Frits Gronsveld: 'De samenwerking is van waarde. We helpen studenten gericht met kiezen en willen ze met de AanDeBak-garantie motiveren hun diploma te halen bij één van de technische opleidingen. Door de samenwerking met Deltalinqs zijn we in staat om theorie en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten en studiekiezers te verleiden om te kiezen voor techniek. En dat is gezien de enorme tekorten in dat deel van de arbeidsmarkt van groot belang.'

Win-win, voor de jongeren en de bedrijven
De AanDeBak-garantie, initiatief van NPRZ in samenwerking met scholen en werkgevers, is onderdeel van het programma ‘Gaan voor een baan’ dat zich richt op het onder de aandacht brengen van kansrijke sectoren op belangrijke keuzemomenten in de schoolloopbaan van jongeren op Zuid. Bewust kiezen zorgt voor een beter toekomstperspectief. Bedrijven die zich aansluiten boren zo een nieuwe doelgroep werknemers aan en scholen werken nauwer samen met de praktijk. Marco Pastors, directeur van het NPRZ ’De eerste lichting studenten met de AanDeBak-garantie verdient na vijf jaar gemiddeld €33.000 per jaar in de techniek of de zorg. Dat is flink meer dan de €17.000 zonder deze garantie. Het loont dus.’

Over Deltalinqs
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim zevenhonderd bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. Samen dragen zij 8,2% bij aan het Bruto Nationaal Product en bieden zij direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen.

Meer informatie
Alle opleidingen en functies staan op aandebakgarantie.nl.