STC

Intensievere samenwerking met Frans maritiem onderwijs

12 april 2023

Intensievere samenwerking met Frans maritiem onderwijs

Om maritieme professionals in Europa beter uit te rusten voor de uitdagende eisen van deze tijd, gaan het STC en École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) intensiever samenwerken. Vandaag, 12 april, tekenden beide onderwijsinstellingen in Amsterdam een Memorandum of Understanding om hun samenwerking te bekrachtigen. De Franse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, Sylvie Retailleau, en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, woonden de ondertekening bij.

SkillSea
Deze samenwerking is een van de resultaten van het Europese project SkillSea, waar beide instellingen deel van uitmaken, samen met nog 23 EU-partners uit de sector. De belangrijkste hedendaagse thema's zijn de energietransitie, digitalisering van schepen en de verdere ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken en leidinggeven.

Robbert Dijkgraaf: 'Het is cruciaal dat Europa samenwerkt om de opleiding van maritieme professionals aan te sluiten op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Onderwerpen als digitalisering en de energietransitie verdienen een stevige verankering in onderwijssamenwerking. Brede Europese kennisdeling en uitwisseling juich ik enorm toe. Het versterkt de positie van onze maritieme professionals in een sector die erg belangrijk voor ons land is.'

Europa, een traditionele bron van maritieme expertise, heeft het SkillSea-project opgezet om ervoor te zorgen dat Europese maritieme professionals beschikken over de benodigde vaardigheden voor de snel veranderende arbeidsmarkt. Nu het einde van het SkillSea-project nadert, richten alle onderwijspartners zich op de oprichting van een Europees netwerk voor maritiem onderwijs en opleidingen om beter samen te werken. Om de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen, zullen ENSM en het STC de uitwisseling van studenten en professoren tussen Frankrijk en Nederland voorbereiden in het kader van het Erasmus+ programma.

Ontwikkeling nieuwe onderwijspakketten
Naast de oprichting van een Europees netwerk van maritieme onderwijs en trainingsinstellingen levert SkillSea meerdere onderzoeken op, die de huidige en toekomstige competentiebehoeften beschrijven, maar ook een groot aantal onderwijspakketten (die o.a. gaan over digitale, ‘groene’ en leiderschapsvaardigheden), inclusief een toolbox (met daarin het leerplan; de cursusbeschrijving; en de evaluatie van het onderwijspakket) die het mogelijk maakt om nieuwe onderwijspakketten te ontwikkelen en uit te wisselen.  

Concreet actieplan
Ook werkt het project aan een nieuwe samenwerking tussen de partners uit de scheepvaartindustrie, overheidsinstanties en onderwijspartners in de maritieme- transportsector. Alle projectuitkomsten komen terug in een strategiedocument met een concreet actieplan.


 

Ook interessant