STC

Blije gezichten bij KNVTS Maritime Students Awards

14 december 2022

Blije gezichten bij KNVTS Maritime Students Awards

Op 13 december zijn, na een lange periode, de KNVTS Maritime Students Awards weer op locatie uitgereikt. Dit keer was dat bij STC Group aan de Lloydstraat 300 in Rotterdam. Na het welkomstwoord en een korte presentatie over het STC door Marieke Brouwer van STC Group, leidde Martin van Dijk, KNVTS-lid en redactielid van het vakblad SWZ|Maritime, de uitreiking in.

Hij richtte in zijn inleiding het woord tot de aanwezige docenten. De docenten die de verschillende scholen (uit verschillende delen van Nederland) op de uitreiking vertegenwoordigden. De maritieme sector kan niet zonder hun kennis, hun kunde, hun wil en het geduld om deze over te dragen. Zij zorgen ervoor dat kennis behouden wordt en (door)ontwikkeld wordt. Mede hierdoor kunnen bedrijven hun concurrentiepositie voor Nederland behouden en verstevigen.

Enthousiasme voor de maritieme sector
Daarna reikte hij de bij de awards behorende oorkonde en considerans uit aan de door de scholen en universiteiten voorgedragen kandidaten. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van online verbinding met de kandidaten die voor hun werk op zee zaten dan wel op hun werklocatie felicitaties in ontvangst namen. Elke kandidaat kon zijn afstudeerwerk kort toelichten en het belang van zijn afstudeerwerk aangeven. Het was goed om te zien en te horen hoeveel enthousiasme er is voor de maritieme sector. 

Chris Lieuw-a-Len
Oud STC-student Chris Lieuw-a-Len werd genomineerd door docent en mentor Roos den Haan. Vorig jaar heeft hij de opleiding Scheeps- en jachtbouwkundige (nu Engineer Maritieme Techniek) afgerond. Chris wist de award in de wacht te slepen! 

STC - Ontvangt Oorkonde
Chris Lieuw-a-Len

Frans van Oosten
Ook STC-student Frans van Oosten (Maritime & Logistics University of applied sciences (STC MLU-OAS)) mocht een KNVTS Student Award in ontvangst nemen. Frans is afgestudeerd bij zijn werkgever Groenendijk & Soetermeer op het 'groene' ontwerp van een binnenvaart zouttransportschip en de opslag van de zero mission fuel op binnenvaartschepen. 


Frans van Oosten met begeleid docent Louise de Jong

Ook interessant