26 september 2022

Nieuwe Europese lesmaterialen voor de binnenvaart

De afgelopen drieënhalf jaar heeft een consortium van vijftien partners hard gewerkt om lesmateriaal te leveren aan onderwijs- en opleidingsinstituten voor de binnenvaart. STC Group was penvoeder en projectleider van ‘COMPETING’, dat zorgde voor de introductie van competentiegericht en toekomstbestendig onderwijs voor (aankomende) bemanningsleden in de hele Europese Unie.

COMPETING project voltooid - alle resultaten nu beschikbaar
 

Projectresultaten
Het project leverde e-learning materiaal, cursushandleidingen, een Europees stage handboek, video's om nieuwe studenten te werven en een systeem voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole.

Alle projectuitkomsten zijn te downloaden op de websites van COMPETING (www.iwt-competencies.eu) en EDINNA (www.edinna.eu).

Online seminar
Op 13 oktober 2022 organiseert het project een online seminar voor managers en docenten van binnenvaartonderwijs- en trainingsinstituten. Alle uitkomsten worden tijdens dit seminar gepresenteerd en toegelicht. Aanmelden is mogelijk via deze link.

Over COMPETING
COMPETING werd gevormd door elf binnenvaartonderwijs- & trainingsinstituten en vier sociale partners uit de binnenvaartsector. Het was voor het eerst dat op Europees niveau alle belangrijke stakeholders samenwerkten om in heel Europa erkende en moderne curricula en lesmateriaal voor de binnenvaartsector te ontwikkelen. Het project speelde in op wijzigingen in Richtlijn 2397/2017 die de competenties vastlegt van bemanningsleden die werken op Europese waterwegen en de erkenning van kwalificaties voor binnenvaartbemanning op Europees niveau regelt.

'Voor de harmonisatie van alle binnenvaartopleidingen zijn de COMPETING-uitkomsten erg belangrijk', zegt voorzitter Arjen Mintjes van EDINNA, het netwerk van Europese onderwijs- en opleidingsinstituten in de binnenvaart. 'Ik ben erg blij met al het materiaal dat door het COMPETING-project is geleverd en ik verwacht dat alle EDINNA-leden er gebruik van zullen maken.'

'Tot nu toe kregen we alleen positieve feedback van managers en docenten van de binnenvaartonderwijs- en trainingsinstituten. De materialen zullen hen helpen om hun opleiding te actualiseren en verder te verbeteren. Geharmoniseerd en toekomstbestendig onderwijs draagt ​​niet alleen bij aan de mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt, maar ook aan meer veiligheid op de Europese binnenwateren', reageert Jan Smallegange, projectmanager van COMPETING.

In het COMPETING-project is lesmateriaal gemaakt bij de zeven hoofdstukken waarin de competenties op Operationeel en Managementniveau worden beschreven. Deze omvatten navigatie, bediening van het vaartuig, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, waterbouwkunde en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

 
 

 

 

Ook interessant