Onze coronamaatregelen

Op deze pagina vind je algemene informatie over de coronamaatregelen die gelden bij STC. Specifieke informatie over gevolgen voor je rooster of andere zaken ontvang je rechtstreeks van je opleiding via de daarvoor gebruikelijke kanalen.

Update naar aanleiding van persconferentie 15 februari

Het lijkt er op dat het einde van de coronamaatregelen eindelijk in zicht is! Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 januari is bekendgemaakt dat veel van de coronamaatregelen op school op korte termijn komen te vervallen.

Nog één week wordt ons gevraagd om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen, om zeker te zijn dat we de besmettingenpiek achter ons hebben. Ook in de quarantaineregels is weer iets gewijzigd. De duur van de quarantaine is vanaf 18 februari nog maar 5 dagen, als je dan al wel 24 uur klachtenvrij bent.

Vanaf vrijdag 25 februari worden de mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand volledig losgelaten op school en zijn mondkapjes alleen nog verplicht in het openbaar vervoer. Op vrijwillige basis kan er individueel nog wel voor gekozen worden een mondkapje te dragen.

Voor de komende open dagen wordt de beperking van 1 introducee per bezoeker opgeheven, zodat je als studiekiezer weer met beide ouders de open dagen kunt bezoeken.

Update naar aanleiding van persconferentie 25 januari

Wijziging quarantaineregels  

Voor middelbare scholieren en studenten tot 18 jaar, in het mbo en hoger onderwijs, zijn de quarantaineregels versoepeld. Als je dicht bij een huisgenoot, klasgenoot of medestudent bent geweest die positief test, kan je gewoon naar school, college of de sportclub, zolang klachten uitblijven. Er geldt wel het verzoek dan regelmatig een zelftest te doen. Als die positief is, ga je in quarantaine en maak je een afspraak voor een PCR-test bij de GGD.  

Bij het vmbo worden zelftesten via school verstrekt.

Voor studenten boven de 18 jaar blijven de quarantaineregels voor volwassenen gelden. Je hoeft niet in quarantaine na contact met een besmet persoon als je meer dan één week geleden geboosterd bent of in de afgelopen acht weken hersteld bent van corona. Je moet dan wel klachtenvrij blijven en regelmatig een zelftest doen. Deze zijn nog steeds gratis te bestellen voor studenten via https://www.zelftestonderwijs.nl. Bij een grote toename van het aantal besmettingen in een klas wordt vanuit het college overlegd met de GGD over eventueel te nemen maatregelen. 

Twijfel je of je in quarantaine moet, dan kun je de quarantainecheck van de overheid gebruiken. https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

Mondkapjes 

De eerdere regels blijven van kracht. Mondkapjes op school zijn verplicht bij verplaatsingen. Bij het vmbo mogen ze af in de klas, maar bij mbo en hbo zijn ze ook in de klas verplicht als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

Het STC heeft gekozen voor lesgeven met mondkapjes. Dit blijft zo totdat het kabinet een versoepeling aankondigt. Uitzonderingen zijn nog steeds: het mondkapje mag af tijdens eten en drinken op een vaste zit- of staplaats in de kantine, en het mag af waar het onderwijs geven erdoor wordt belemmerd. Dat kan overigens alleen als er ook 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De verantwoordelijkheid hier zorgvuldig mee om te gaan ligt bij de docent.  

Fysiek onderwijs helaas niet altijd mogelijk 

Door regelmatige uitval van docenten wegens corona wordt de organisatie van het onderwijs lastiger.  Ons uitgangspunt is steeds fysiek les te geven op school, maar we ontkomen er soms niet aan een onderdeel online aan te bieden. Helaas is dat niet altijd ruim vooraf te voorzien. We doen ons best hierover goed te communiceren en de rust in het rooster zoveel mogelijk te bewaken. 

Vanaf maandag 17 januari weer open voor onderwijs

Vrijdagavond kwam er goed nieuws van het kabinet: het mbo en hbo onderwijs mogen vanaf maandag 17 januari weer open. Het vmbo was natuurlijk al open en dat blijft ook zo. Omdat we al hoopten dat de mogelijkheid zou komen, hebben de colleges zich hier afgelopen week ook al op voorbereid waardoor een snelle omschakeling mogelijk is. Houd de berichtgeving van je college goed in de gaten!

In het algemeen gelden de volgende aandachtspunten:

Mondkapjesplicht uitgebreid

Vanaf nu is het binnen de school verplicht een (bij voorkeur medisch) mondkapje te dragen. Op deze site lees je welke medische mondkapjes je het best kunt gebruiken. Voor het vmbo geldt de mondkapjesplicht alleen tijdens verplaatsing in de gebouwen. De mondkapjesplicht wordt op de mbo en hbo locaties dus uitgebreid; ook als je in de klas zit, draag je een mondkapje. Deze maatregel is nodig om het onderwijs weer te kunnen openen. Hierop zijn twee duidelijke uitzonderingen:

 • Je hoeft geen mondkapje te dragen als dat een belemmering vormt voor het deelnemen aan of het verzorgen van een onderwijsactiviteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mondeling examen of een praktijkles lassen. Je wordt dan wel nadrukkelijk aangeraden on 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Ook personen die eten of drinken terwijl ze een vaste zit- of staplaats innemen hoeven geen mondkapje te dragen.

Zelftesten

Om besmettingen tijdig te kunnen ontdekken, doe je twee keer per week een zelftest. Op die manier kunnen we voorkomen dat er brandhaarden ontstaan. Op www.zelftestonderwijs.nl kun je gratis zelftesten bestellen.

Aangepast beleid voor quarantaine

Als je minimaal een week geleden een booster hebt gehad of je minder dan 8 weken geleden positief bent getest, hoef je vanaf nu niet meer in quarantaine als je in contact bent geweest met een positief getest persoon.

Op school zorgvuldig met elkaar omgaan

We begrijpen dat het voor sommigen weer spannend is om op locatie te komen. Zoals we deze hele coronaperiode hebben gedaan, zullen we zorgen dat het onderwijs op locatie op een veilige manier kan plaatsvinden: we dragen mondkapjes, er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen, er wordt geventileerd en we geven elkaar de ruimte door afstand van elkaar te houden. Heb je een geldige reden om niet naar de locatie te komen, bijvoorbeeld vanwege een medische achtergrond of vanwege bescherming van een kwetsbare in je omgeving, bespreek dit dan met je slb-er.

Vanaf maandag 17 januari gaan de kantines op de locaties weer normaal draaien.

Handhaving mondkapjesplicht

Door de Minister is duidelijk aangegeven dat het dragen van mondkapjes niet vrijblijvend is. We zullen elkaar daar dus ook op moeten aanspreken. Ook docenten zullen dat in de klas doen. We rekenen op ieders medewerking.

Tot slot

Ondanks alle beperkingen moeten we blij zijn voor studenten en elkaar dat we weer op school les mogen geven. De beperkingen die gelden maken hopelijk dat het mogelijk blijft. Daarom is het aan ons allemaal om er zorgvuldig mee om te gaan. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van maandag 3 januari

Voor vmbo gelden dezelfde regels als voor de vakantie

Voor ons vmbo gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

 • Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
 • We hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden.
 • Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes in de gang.
 • Voor alle leerlingen en alle medewerkers in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed geventileerd en vergaderingen zijn online.

 

Maatregelen mbo en hbo tot 15 januari

Op ons mbo en het hbo wordt in de week na de kerstvakantie online onderwijs gegeven vanwege het toenemend aantal besmettingen in de leeftijdscategorie van studenten. Daarnaast geeft dit extra tijd om jongeren in die leeftijdscategorie de komende weken hun boosterprik te kunnen geven. Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school.

Er is een aantal uitzonderingen: studenten in een kwetsbare positie (waaronder studenten entree en mbo niveau 2) en studenten die tentamens, examens en toetsen moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs kan doorgang vinden. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Voor studenten en medewerkers die vanwege de uitzonderingen wel naar de school of instelling kunnen, geldt het advies om 2 keer per week een zelftest te doen, vóórdat zij naar de school of instelling gaan. 
 • Alle aanwezigen in onderwijsgebouwen houden zich aan de basisregels omtrent hygiëne en quarantaine. Ook dragen zij een mondneusmaskers als zij zich verplaatsen tussen onderwijsactiviteiten of -ruimten. Als zij zitten kan het mondneusmasker af. Behalve daar waar het brancheprotocol het dragen van een mondneusmasker voorschrijft.
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
 • Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.
 • Maximale groepsgrootte van 75 studenten (exclusief medewerkers) per zelfstandige ruimte (met uitzondering van examens en tentamens).